ในหลวง ร.10 ทรงห่วงใยประชาชน..ภัยน้ำท่วม โรงครัวพระราชทานคอยดูแล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย หรือภัยน้ำท่วม ทรงพระราชทานกำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน จิตอาสา

Tonboon

กันยายน 21, 2019