มาดามแม่ ดร ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐีได้เดินทาง แสวงบุญที่ ประเทศเนปาล

มาดามแม่และลูกศิษย์ลูกหา สายบุญที่ได้ไปร่วมแสวงบุญ และได้ไปร่วมสร้างวัดที่เนปาล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
HK บิชายา อาเวล ผู้ประสานงานของ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา เนปาลและทีมงานต้อนรับ   ประธาน มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา กรุงเทพฯ

มาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี ที่สนามบินทริบูวาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 หลังจากเข้าพักที โรงแรมเทมเปิลอินน์ เกาซาลา ตัวแทน TVF นางสาวอิสซี่ สสาเร่ นานัท อนัน, นางสาวซามานา อรนุช นายกาเนช ดาคาล และนายอาเวล กับมาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี ที่ลุมพินีโดยรถยนต์กลางคืน
.
เมื่อถึงลุมพินี เวลา 7.30 น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 ตัวแทนทุกคนพักสักครู่ที่โรงแรมอนันดาอินน์ ที่ลุมพินี มาดามต้นบุญ วิสาขา และตัวแทนเคารพพระพุทธเจ้าโดยทำบูชา สมาธิและร้องเพลงที่สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าสวนลุมพินีมหามายาเทวีหลังอาหารเช้า ถ่ายภาพที่ระลึก ในสวนศักดิสิทธิอย่างลึกซึ้ง การทำงานผ่านไปนารถวายตละปัดและตรีชีวราให้กับพระภิกษุสังฆราชมหาทวีพระสังขนายคะ ของเนปาลพักในธัญกุฎิวิหารบาเนปา มาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี ให้ ดร.ไมตรี มหาทวีระ เป็นประธานสมาคมพระภิกษุของเนปาล และพระอาจารย์สุพจน์ กิตติวรรณโณ เจ้าอาวาสของวัดหลวงไทย หลังจาก อวยพรโดยระภิกษุสังฆะ TVF  ได้ไปยังไมตรีวิหารนอกสวนลุมพินี ถวายความเคารพอัฐิของพระพุทธเจ้าที่ไมตรีมหาวิหารมีความสุขมาก ดร.ไมตรี มหาทวีระให้ที่ดินเพื่อสร้างเจดีย์อัฐของพระพุทธเจ้า ซึ่งมูลนิธิต้นบุญ สัญญาว่าจะเป็นสปอนเซอร์เพื่อสร้างโบสถ์แทนมูลนิธิต้นบุญ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
.
ยิ่งกว่านั้น มูลนิธิต้นบุญ วางแผนจะสร้างที่เกิดสิทธัตถะและสถานที่เดิน 7 
แห่งหน้าของโบสถ์อัฐพระพุทธเจ้า ชื่อว่าวัดต้นบุญวิสาขา  นางสาวกุนดุก ลามา ช่วยในการไปชมอัฐิพระพุทธเจ้า มาดามต้นบุญให้โลโก ้มูลนิธิกับ HK บิชยา อาเวล ผู้ระสานงานมลนิธิต้นบุญ วิสาขา เนปาล ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ตอนเย็นมีการประชุมกับสันจีฟทูลัดาร์ รองประธานบอดี้ชันแนลมีการตอบสนอง ด้วยดีในการระสานงานกับบอดี่ทีวีและ ช่องทีวีพุทธศาสนาในเนปาล อาหารคำและพักผ่อนหลังจากวันที่เกิดผลและยุ่งตลอดและการเดินทางยาวนานไปลุมพินี เนื่องจากเวลาที่สั้นมาก ตอนตีสี่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม TVF ได้ไปยังกัตมันดู โดยทางรถยนต์ จากภาพวิวสีเขียว แม่น้ำและเนินเขาตลอดแนวทาง ฝั่งตรงข้าม เส้นทางยาวไกลตลอดการเดินทาง วัดทีเราไปเยี่ยมมหาเทวะมีทุกที่ตลอดเส้นทาง
.
อาหารเช้าใกล้แม่น้ำนารยานีที่ลึกที่สุดที่นรายังฮัท โชคสวยงามมาก  หลังจากทีมาถึงกัตมันทูประมาณ 11.30 น.ทุกคนมีความสุขตอนเที่ยงทีภัตตาคารบ้านไทย มหาราชกุจ 
เป็นเรื่องน่ายินดีในการเยี่ยมชมและให้ตละปัตและตรีชีวรา แก่มหาวงศามหาทวีรา สังขะ นายาคา (พระหลวง) ของเนปาล ซึ่งพักในวัดดายันกุฎิ บาเนบาในตอนบ่าย พระภิกษราฮุลา มหาทวีระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสของดายานกุฎิ วิหารมาต้อนรับตัวแทนด้วยน้ำชา และมีความสุขอีกประการหนึ่งในการพักที่โรงแรมเทมเปิลอินน์ เกาซาลา หลังจากการเดินทางยาวไกลและมีความสุขในวันนั้น วันที่ ๓๐ กรกฎาคม กอตัม มหาจาร ผู้ริเริมและอาสาสมัครขง METTA มีการระชุมกับ มาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี ระหว่างอาหารเช้าที่โรงแรม นายอาจาร์ มัน โจสิ ประธานของมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และตัวแทนเชิญไปที่พาทานดูบาร์สแควร์ ซึ่งเป็นมรดกโลก ใช้เวลา ๓ ชั่วโมงในการชมในพาทาน ดูบาร์ สแควร์ ซึ่งได้ถ่ายภาพสวย  ไว้เป็นที่ระลึกกัน
.
หลังจากอาหารเทียงที่ภัตตาคารบ้านไทย จวาลักเฮลตัวแทน TVF  มาชมวัดพสุพัตในเวลา 2.30 น และไปชมอิทาขะ ชิวา บูรณะ กันยามาหายากา โดยนายอาวาล และนางสาวซามานา อรนุช นักหนังสือพิมพ์จากประเทศไทย มาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี ต้อนรับและให้เกียรติระหว่างโปรแกรมโดยสานา มาทา เทวี สรีทา มาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี
กล่าวโอวาทความรักแก่ทุกคน และมาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี ได้ให้โลโก้กับสานา มาทา เทวีและผู้อุทิศช่วย มาดามต้นบุญมอบหนังสือรับรอง กับผู้อุทิศในโปรแกรมมหายายา โดยมีตำรวจคอยติดตามมาดามต้นบุญและ ทีมงานไปยังโรงแรมเทมเปิลอินน์ มาดามต้นบุญมีการพูดคุยเรื่องธรรมะและงานสังคมในเนปาลกับผู้ประสานงาน นาย HK บจยา เวลและทัม มหาจัน ประธานของ METTA ซึ่งสนใจมาก
.
นายมหาจันพูดสั้นๆ เกี่ยวกับ METTA ซึ่งเป็นองค์กรจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
ขงคนหนุ่มสาวที่อุทิศความรักในการสร้าง ๕ วิธีการของพระพุทธเจ้า นาย มหาจันเสนสัญลักษณ์ไตรชยัทของวัฒนธรรมในหุบเขากัตมันดุ เนปาลให้กับมาดาม ดร.ต้นบุญ อมตะเศรษฐี เป็นเรื่องดีที่ได้ยินจากมาดามว่าจะนำเอาสถูปของพระพุทธเจ้ามายังสำนักงาน มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ระหว่างอาหารค่ำที่ภัตตาคารโรยัล ทิงกูน ๓๑ กรกฎาคม เป็นวันพักผ่อนและช็อปปิ้งสำหรับของที่ระลึกและการจัดเตรียมแพคกิ้งในการกลับบ้าน อาหารค่ำที่ภัตตาคารเมไพร์ ดบาร์มาร์ค เนาหารมื้อสุดท้ายระหว่างมาเยี่ยมครั้งนี้ วันที่ออกเดินทาง (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ยุ่งมาก นายอาเวลเสนอให้วาง รูปภาพพระพุทธเจ้าให้กับมาดามต้นบุญวิสาขาพร้อมกับกาดาและพวงมาลัย
.
นายเคดาร์ ทิมาสินา ตัวแทนของสานา มาทาเทวีพูดเรื่องความรัก นายศรีราช 
บาทาไร เจ้าของโรงแรมเทมเปิลอินน์และนายานาช ดาคาลให้คาดาและต้อนรับอย่างดีความรู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการถวายตละปัดและทรีชวาลาให้กับอาชวงศา มหาทวีรา สังขะ นายากา (พระหลวง) ของเนปาลและภิกษุสังค์ เป็นเกียรติต่อประวัติของมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา

มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ ได้มีความประทับใจทุกอย่าง ความรักและสติและเต็มใจที่จะช่วยในเนปาลเป็นความประหลาดใจมาก ทั้งที่เธออายุ ๘๔ ปี มาดามเดินทางโดยรถแวนตลอดวันและคืน พบคน เยี่ยมพระภิกษุสังคะ และท้องถิ่นด้วยรอยยิ้มในชุดสีขาว ดังนางฟ้ามาจุติ และมีภาพที่ส่งแสงต่อผู้คนที่พบเห็น พระภิกษุ ดร.ไมตรี มหาทวีรา เสนอที่ดินเพื่อสร้างสถูปพระพุทธเจ้าและรูปปั้นมหามายาเทวีในที่ดินนั้น  ถ้อยคำของมาดามในการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสร้างสถูปศักดิ์สิทธิกับอัฐิเป็นสิ่งที่รอคอยอย่างมาก
.
เป็นความน่ายินดีในความพร้อมจากอาสาสมัคร METTA ที่ระสานงานกับมูลนิธิต้นบุญในงานธรรมะและสังคมเพื่อทำโปรแกรมนี้มาในเนปาล

และขอขอบคุณนายอาเวลและนายดาคาลในการให้ความช่วยเหลือมาดาม ดร ต้นบุญวิสาขาตลอดการเดินทางจากการไปรับและออกจากสนามบินทริบูวาน  นายอาเวลไปด้วยกับมาดามตลอดการเดินทางซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมาก
.
การเดินทางที่เกิดผลครั้งนี้ของมาดาม ดร ต้นบุญวิสาชาในนามของมูลนิธิต้นบุญวิสาขา กรุงเทพฯ ประเทศไทยต้องมีการทำข้อตกลงและทีมงานในการทำงานสังคมและงานธรรมะในเนปาล 
ขอให้งานของมูลนิธิต้นบุญวิสาขาพบกับความสุขมากยิ่งขึ้น โดย คณะพระสงฆ์เนปาลของมูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมด้วยอาสาสมัคร METTA