เฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง