หายากมาก!! พระคาถามหาเศรษฐี ( ของพระพุทธเจ้า) สวดแล้วรวย

พระคาถามหาเศรษฐี นี้เป็นพระคาถาโบราณเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เชื่อกันว่า หากใครท่องก่อนนอนทุกคืนจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นๆ มีคาถาที่ว่านี้มาให้เพื่อนๆได้นำไปท่องกันค่ะ

พระคาถามหาเศรษฐี ( ของพระพุทธเจ้า)

 ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวตามนี้

กราบอัตตะทัตถัง ปะรัตเถนะพะหุนาปิ
นะหาปะเยอัตตะทัตถะ มะภิญญายะสะทัตถะ ปะสุโตสิยา ฯ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาโบราณเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ผู้ใดหมั่นท่องพระคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนอย่าได้ขาด อานิสงค์แห่งพระคาถานี้ ท่านว่าคนยากจนจะกลายเป็นคนชั้นกลาง หากคนชั้นกลางอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้

ให้ท่องพระคาถานี้ จำนวนคาบ หรือ จบ ตามกำลังวัน กล่าวคือวันอาทิตย์ท่อง 6 คาบ ( หรือ 6 จบ )

วันจันทร์ท่อง 15 คาบ ( หรือ 15 จบ )

วันอังคารท่อง 8 คาบ ( หรือ 8 จบ )

วันพุธท่อง 12 คาบ ( หรือ 12 จบ ) ** แต่ถ้าท่องหลัง 18.00 น. ( 6 โมงเย็น ) ไปแล้ว ท่อง 17 คาบ ( หรือ 17 จบ ) เพราะถือเป็นวันพระราหู **
วันพฤหัสบดีท่อง 19 คาบ ( หรือ 19 จบ )

วันศุกร์ท่อง 21 คาบ ( หรือ 21 จบ )

วันเสาร์ท่อง 10 คาบ ( หรือ 10 จบ )