“หมอนวด…เฮลั่น” พร้อมเปิด 17 พ.ค.นี้!

ปัจจุบันทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การ แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรง สามารถติดต่อ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ส่งผลต่อเศรษฐกิจ การค้าและบริการในแหล่งธุรกิจสำคัญที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ สถานบริการนวดแผนไทย ต้องปิดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมา
.
นาย พิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวี อนุรักษ์นวดแผนไทย ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพกว่า 327 แห่งทั่วประเทศ เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ถึงกรณีการร้องเรียนให้ภาครัฐมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาร้านนวด ร้านสปาต่างได้รับการเดือดร้อนกันทั่วประเทศ เพื่อได้รับการเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง รายได้หาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่มี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการบริการด้านสุขภาพ

โดยมาตรการการเยียวยาผู้ประกอบการ ระหว่างการถูกสั่งปิด ยังคงต้องรับภาระค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าพนักงาน และขณะนี้เองมีพนักงานนวดที่ได้รับผลกระทบกว่า 300,000 รายทั่วประเทศ
.
เบื้องต้นขณะนี้ผู้ประกอบการพยายามช่วยเหลือตัวเอง แจกถุงยังชีพ ประสานติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆมาช่วยนำสิ่งของบริโภคมาแจกหลายๆครั้ง เช่น มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขามาร่วมด้วยทุกครั้ง, พล.ต.ต. สยาม บุญสม ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904 , มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงค์ กรรมการและเลขาธิการฯ

พร้อมด้วยทีมสังคมสงเคราะห์ ได้สนับสนุนถุงยังชีพ อาหารปรุงสุก น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เพื่อแจกให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย มัคคุเทศก์ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญและกำลังใจมาร่วมแจก ณ บริเวณหน้าร้านจารวีนวดแผนไทย สมาคมจารวี อนุรักษ์นวดแผนไทย ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โลกหลังผ่านวิกฤต COVID-19 ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก เรายังนึกภาพกันไม่ออกว่าหลังจากจบวิกฤตโควิด 19 แล้วนั้น โลกของเราจะเป็นอย่างไร ทุกคนจะดูแลสุขภาพมากขึ้น ตระหนักและเห็นคุณค่าชีวิตตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ของเราทุกๆคนบนใบโลกนี้ ประเทศไทยได้เผชิญจุดผกผันของประเทศ ในขณะที่นานาประเทศกำลังดิ้นรน แก้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็น “เกมระยะยาว” ที่ต้องเผชิญ เราต้องรักษามาตรการ ห้ามประมาท ห้ามเบื่อ ห้ามท้อ ห้ามเลิก ต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันสร้างพฤติกรรมการดำรงชีวิตแบบใหม่  “New normal” หมายถึง การดำรงวิถีชีวิตใหม่ การสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) (การใช้ชีวิตที่ลดการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพและทางสังคม) ระหว่างตัวเรา กับผู้คนในสังคม “ควรอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ” เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างสวยงาม เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ทำให้วิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจดจำไปตลอดกาล
.
นาย พิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวี อนุรักษ์นวดแผนไทย กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ ควรค่าแก่อนุรักษ์ภูมิปัญญา “นวดไทย” ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมนวดไทย ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกด้วย
.
นาย พิทักษ์ กล่าวว่า วันที่ 17 พ.ค. นี้ เราพร้อมเปิดให้บริการ ทำความสะอาด จัดสถานที่เว้นระยะห่าง จัดจุดพื้นที่ภายนอก (Isolate area) เ
ตรียมสถานที่และบุคลากร ทั้งการคัดกรอง จัดทำเวชระเบียนประวัติผู้รับบริการ เว้นระยะห่าง จัดห้องนวด 1 คนต่อห้อง ส่วนห้องรวมจัดเว้นระยะห่างกัน ประมาณ 2 เมตร ผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการนวด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังให้บริการ แต่งกายรัดกุม ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามคำแนะนำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนไทยรวมพลังป้องกันโรค