วัดควันจีซา วัดไทยมหายาน จากประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา เพื่อจรรโลงศาสนาพุทธ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ท่านลามะตั๊กม้อซีฝู (ควันจีซือนิม) Lama Takmoo Shifu (Gwanji Sunim) เจ้าอาวาส วัดควันจีซา (Gwanji Sa) และ ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลอาเซียน ผู้แทนเจ้านิกาย พลุรีจง จากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยคุณแม่มาดาม ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ในโครงการร่วมมือกัน ระหว่าง วัดไทยมหายาน จากประเทศเกาหลีใต้ กับ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา เพื่อจรรโลงศาสนาพุทธ ทั้งเถรวาท และฝ่ายมหายานสืบต่อไป