มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา “ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 109 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันที่ 3 ก.พ. 2559”


รวมทั้งเพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิต และจะเดินทางไปทำพิธีอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นประเทศอินเดีย
และจะศึกษาพระธรรมที่นั่นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ โดยจะเดินทางไปหลายๆ เมือง
มาจบที่เมืองพาราณสี ก่อนจะกลับมาลาสิกขาในประเทศไทย