ร่วมบริจาค

“การแบ่งปัน การบริจาคของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

การบริจาคของคุณ....
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมการศึกษาเด็ก ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
เพื่อช่วยเหลือคนชรา คนพิการทั่วไป
เพื่อส่งเสริมการการกีฬา วัฒนธรรม
เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศล และ
องค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ทำบุญ – ปันบุญ
โดย สแกน QR Code นี้เพื่อบริจาค

KS ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
1.ออมทรัพย์ เลขบัญชี 613-1-01646-6
2.กระแสรายวัน เลขบัญชี 613-1-01596-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา
KSA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลาดพร้าว 102
3.ออมทรัพย์ เลขบัญชี 169-1-77958-5
ชื่อบัญชี มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา
KT ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102
4.ออมทรัพย์ เลขบัญชี 189-0-40001-7
ชื่อบัญชี มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา
 BK ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะคริสตัส
5.ออมทรัพย์ เลขบัญชี 906-0-16356-6
6.กระเเสรายวัน เลขบัญชี 906-3-01272-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา
TMB ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน
7.ออมทรัพย์ เลขบัญชี 001-9-38222-5
ชื่อบัญชี มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา
TNC ธนาคารธนชาต สาขาลาดพร้าว 80
8.ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 272-6-04294-2
9.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 272-3-00762-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา