ร่วมงานบุญ ประเพณี ตักบาตรเทียน

ร่วมงานบุญ ประเพณี ตักบาตรเทียน
โพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดีกับ รตต.วิรัช – นายกไพลิน โตอิ้ม
ณ โบราณสถานเมืองบน บ้านโคกไม้เดน
ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์