มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ นิว จัด”โครงการเมษาเติมฝัน แบ่งปัน ความสุข.. ให้กับเด็ก คนชราผู้พิการซ้ำซ้อนผู้ด้อยโอกาส”

มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ นิว โดยมาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและคนชรา และผู้ด้อยโอกาสฯ   ประจำเดือน เมษายน ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พิเศษ. เป็นการเลี้ยงนอกสถานที่ เพื่อนำบรรดาเด็กๆ และคนชราได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศชายหาดทะเลบางแสน  จัดเลี้ยงโต๊ะจีนใหญ่….  รับประทานอาหารทะเล พร้อมรับของขวัญมากมายและร่วมกิจกรรมการละเล่นต่างๆ อย่างสนุกสนาน กับบรรดาศิลปิน ดารา นักร้องมากมาย อาทิเช่น ยายแววตีสิบ , จอย น้องดรีม ตีสิบ, อี๊ด โปงลาง , เงาเสียงไชยา มิตรชัย , เงาเสียงเบริด ธงชัย, และเงาเสียงติ๊ก ชีโร่ เป็นต้นและศิลปินอื่น ๆ อีกมากมาย…

โดยนำผู้ด้อยโอกาสของบ้านพักคนชรา คลอง ๕ ธัญบุรี ปทุมธานี และบ้านเด็กพิการซับซ้อนทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิงปากเกร็ด)

*** สำหรับผู้ที่จะร่วมกิจกรรมหรือร่วมทำบุญสร้างกุศล เพื่อเด็กและคนชราที่ด้อยโอกาสในครั้งนี้ เชิญติดต่อ โทร. ๐๘๓-๙๙๔๔๔๔-๖,  ๐๘๔-๔๕๖-๗๖๖๖

……………………..……………………..……………………..………….