มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขาร่วมกับคณะสงฆ์วัดแก้วฟ้า, ปู่ต๊ะ-แม่โต เจ็ดตรีมหากาฬ คุณปริญญา วันทอง

มาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา ร่วมกับ คณะสงฆ์ วัดแก้วแจ่มฟ้า ปู่ต๊ะ – แม่โต เจ็ดตรีมหากาฬและคุณปริญญา วันทอง ร่วมกันแจกอาหารให้ผู้คนที่สนามหลวงผู้ที่มาร่วมกันฟังสวดอภิธรรมและ ถวายความอาลัยแด่ในหลวงในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559