มาดาม’ต้นบุญวิสาขา น้องโบ Miss Tourism ดอนเมือง มอบข้าวกล่อง“แทนแรงใจ”

มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 “แทนแรงใจ”เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป
.
มาดามแม่ ดร. ต้นบุญวิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา และ ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
นำทีมพร้อมด้วย น้องโบ ศรอนงค์ ชมภุธง Miss Tourism World 2021 ดอนเมือง, คุณ ธัญวลัย วัฒนธีรพันธุ์ และเพื่อนๆคุณ ฐิตาภัสร์ ศุภวรศรีศักดิ์ จาก บจก. วีเวิลด์ ออร์กาไนเซอร์

และ คุณ กัญณภัค แผนมณี บริษัทเอ็นเอสสตีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด, คุณ อรสา เสาซิจิตร์ มิสเเกนบิวตี้เรนเจ้น ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย อาจารย์ ชวเลิศ วิไล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก คณะศรัทธา แม่ชี ธัชทวันท์ โสภณธรรมรัตน์ และ คุณ ศิริกาญจน์ หาญชเล แห่ง ร้าน เจ็กชุง ข้าวมันไก่/ ข้าวหมูแดง

โครงการ“คนไทยไม่ทิ้งกัน…ปันน้ำใจ” มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 “แทนแรงใจ” เพื่อส่งเป็นกำลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ไม่ต้องออกไปซื้อหาอาหารรับประทาน ในช่วงวันที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังด้วยความเหน็ดเหนื่อย ในการสู้กับเหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ใจบุญหรือผู้มีจิตศรัทธา

ได้นำข้าวกล่องหรือสิ่งของมาสนับสนุนร่วมด้วย เพื่อแทนแรงใจ แทนคำขอบคุณ ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
.
โดยท่านผู้อำนวยการ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา พร้อมด้วย รอง ผ.อ.เยาวภา พริกบุญจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป, รอง ผ.อ.อารีย์ ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล, พยาบาลพรรณราย แสงกำพลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, โภชนาการเกศกนก แปยอ นักโภชนาการปฏิบัติการ และ โภชนากรรัตนา จะแรบรัมย์ โภชนากรปฏิบัติงาน, ร่วมให้การต้อนรับคณะด้วยความอบอุ่น เว้นระยะห่างด้วยความปลอดภัย

มาดามแม่ ดร. ต้นบุญวิสาขาประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา กล่าวว่า ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากประชาชนทั่วไปจะได้รับผลกระทบแล้ว ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ได้จัดกิจกรรมโครงการ“คนไทยไม่ทิ้งกัน…ปันน้ำใจ”
.
น้องโบ ศรอนงค์ ชมภุธง Miss Tourism World 2021 ดอนเมือง ตัวแทนของคณะ กล่าวขอบคุณ ในความเสียสละของทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษา เฝ้าระวังอาการผู้ป่วย ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนชาวไทย เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

นับว่าโชคดีของคนไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรการแพทย์ ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง โดยพระราชทานทรัพย์รวมกว่า 2,852,144,487.59 บาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของพระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ”ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระที่นั่งอัมพรสถานและหน่วยงานทหารจัดอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 อีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ “ในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทย”

 

สถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 เข้าสู่ปีที่2 นับวันรุนแรง สั่นสะเทือนโลกทั้งใบทุกมิติ ทุกชาติ ทุกศาสนาหรือลัทธิอุดมการณ์ ทุกเผ่าพันธุ์ คือ สงครามโรคระบาด โควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตกว่า 4 ล้านคน ป่วยโควิดเกือบ 2 แสนคน รัฐบาลและประชาชนแต่ละประเทศกำลังฝ่าฟันกับภาวการณ์นี้อยู่ ก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ระดับโลก ทำให้โลกเปลี่ยน เมื่อจิตสำนึกของโลกเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน โลกใหม่ คือ โลกที่มีจิตสำนึกใหม่ “ โลกเปลี่ยน เราเปลี่ยน”