มั่นสินร่วมใจ จัดระเบียบหน้าบ้าน คืนทางสัญจรให้ส่วนรวม

มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ นสพ.เดลิมิเร่อร์ ร่วมใจกับชุมชนซอยมั่นสิน
ในงาน “มั่นสินร่วมใจ จัดระเบียบหน้าบ้าน คืนทางสัญจรให้ส่วนรวม”
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ชุมชนซอยมั่นสิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ