พิธีพราหมณ์ เพื่อทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดียสถาน ณ วัดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

พิธีพราหมณ์ เพื่อทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดียสถาน ( พระมหาธาตุเจดีย์ สร้างไว้เพื่อประดิษฐาน พระอรหันตธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ) ณ วัดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิ ต้นบุญ วิสาขา ประธาน น.ส.พ. เดลิมิเร่อร์ มีนาย ชาญวิทย์ ต้องจิตต์ และคณะลูกศิษย์สายบุญ มาร่วมในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญเทพ เทวดา ในพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ของพระโคตะมะพระพุทธเจ้า ณ. วัดสามง่าม อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีท่าน สจ.อาดิษฐ์ กัลยาณมิตร สจ.เมืองพิจิตร ผู้ใหญ่ใจบุญ ใจกว้าง เป็นเจ้าภาพผู้สร้าง