พิธีประกาศเกียรติคุณฯ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ “พิธีประกาศเกียรติคุณ” พญามุจลินทร์๙มงคล ผู้นำศาสนาโลก ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา ๒๕๖๒ ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2019 ผู้รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยม Best News Awards 2019 โดย มูลนิธิตันบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์