บันทึกเทปรายการ “คุยธรรมะ…สบาย ๆ สไตล์ แม่ต้นบุญ วิสาขา”

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการบันทึกเทปรายการ  “คุยธรรมะ…สบาย ๆ  สไตล์ แม่ต้นบุญ วิสาขา” อำนวยการโดย  มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา พร้อมด้วย อาจารย์ออย ยิปซีพยากรณ์  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชวเลิศ วิไล พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ท่านพระอาจารย์ตั๊กม้อควันจี วัดกวนจีซา นิกายฟูเรียวจอง มหายาน ประเทศเกาหลีใต้ ท่านพระอาจารย์จิรโชค ปริสุทโท วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ลัดดาวรรณ แอนเดอร์สัน เทอร์เนอร์ ประเทศสกอตแลนด์