ธันวาเดือนมหามงคล ม.รามคำแหง ทำบุญใหญ่ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป

ธันวาคมของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัฐบาลกำหนดให้ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย คือวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุทั้งหมด 69 รูป และแสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสามดง​ จันทโชโต​ วัดอรัญพรหมมาราม​ จังหวัดนครราชสีมา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร รัชกาลที่​ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่กราบอาราธนามาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย  1.หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  2.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 3.หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี  4.หลวงปู่ดำ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี  5.หลวงปู่บุญเรือง กิตติปุญโญ วัดพุมุด อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  6.หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  7.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฒฑาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  8.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย สำนักวิปัสสนาฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  9.หลวงพ่อสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10.หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  11.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุทธยา  12.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร  13.หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  14.หลวงพ่อเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  15.หลวงพ่อน้อม วรนินโน วัดบ้านโง้ง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี  16.หลวงพ่อหนูพิน ฐานุตตโย วัดป่าโนนศรีทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 17.หลวงพ่อน้อย อโสโก วัดป่าเขาผา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  18.หลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมมารามอ.ประทาย จ.นครราชสีมา 19.หลวงพ่อสุชาติ ชาตสุโข วัดป่าบ้านวลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  20.หลวงพ่อประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  21.หลวงพ่อสมปอง ธัมมาลโย อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  22.หลวงพ่อศรีคูณ จิรธัมโม วัดป่าเขาชม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  23.หลวงพ่อพเยาว์ โชติวโร วัดป่าศิลาวาสน์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  24.หลวงพ่อภัลลพ อภิปาโล วัดป่าเชิงเลน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  25.พระอาจารย์สถาพร ปภากโร สำนักสงฆ์ธรรมสถาพร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี  26.พระอาจารย์สมคิด โชติปัญโญ วัดป่าสักทอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์  27.พระอาจารย์ชัยยุทธ ชวนปัญโญ  วัดป่าศรีอุดมธรรม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  28.พระอาจารย์เชาว์ ชวนปัญโญ วัดป่าดอยมูเซอ จ.ตาก  29.หลวงพ่อสวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  30.พระอาจารย์อนันต์ วัดบรมนิวาส  31.พระอาจารย์บุญเรือง วัดป่าบ้านหนองหมี อ.ระหานทราย จ.บุรีรัมย์  32.หลวงตาเคนศรี ธีรสังวโร วัดพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร  33.พระอาจารย์วุฒิชัย อจลธัมโม วัดป่าโนนม่วง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  รวมพ่อแม่ครูอาจารย์ และพระสงฆ์ติดตาม ทั้งหมด 69 รูป

ขอบคุณกิจกรรมดีๆเป็นสะพานบุญให้ บรรดาคณะศรัทธาได้มากราบไหว้ พ่อแม่ครูอาจารย์ที่มาจากทั่วสารทิศ และเป็นที่ชื่นชมของคณะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ให้การต้อนรับ จัดระเบียบดูแลอย่างอบอุ่น ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับ