ตารางบุญ

ขอเชิญร่วมงานพลังสายบุญบารมี – วันแห่งประวัติศาสตร์
วันพิธี ยกเสาเอก – กัมปนาทสีหราชโชติ
วิหารพระอรหันต์สีวลี เถระมหาลาภ สูง ๗๗ เมตร
อภิมหาบุญบารมี ๓ ภพ ๒ แผ่นดิน และ
พิธีในโครงการ ประดิษฐานพระสีวลี ๗๗๗ องค์ ทั่วไทยกว่า ๑๒ องค์
พร้อมบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะบารมี , ศักสิทธิ์ – บุญฤทธิ์

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘:๑๙ น. ขบวนแผ่บารมีพระสีวลีรอบจังหวัดบึงกาฬ
เวลา ๑๘:๐๐ น. ลงทะเบียนบวชชีพราหรมณ์เนกขัมมะบารมี ,
สวดขอขมากรรมเจ้ากรรม-นายเวร , พิธีศักดิ์สิทธิ์ สะสมบุญ-สร้างบารมี

วัน อาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘:๑๙-๑๒:๐๐ น. ประกอบพิธีบวงสรวง -ยกเสาเอก อภิมหาบุญบารมี ๓ ภพ ๒ แผ่นดิน