ตารางบุญ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดพิบูลธรรมวาส
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 16.09 น. พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล ปลุกเสกโดยหลวงพ่อหวั่น กุสลจิตโต วัดคลองคูณ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 10.09 น. พบนักร้องแหล่ขวัญใจพ่อยก แม่ยก ทศพล หิมพานต์ สีไพร ไทยแท้
เวลา 12.09 น. ฟังเทศน์ แสดงธรรมโดย พระเสนาะ เสียงเสน่ห์
เวลา 14.09 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา 16.09 น. พิธีบรวงสรวงเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธ์ โดยโหราจารย์ระดับประเทศ มหาวิเชียร์ เสียงเส่นห์
เวลา 18.09 น. เจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
เวลา 19.09 น. พิธีเททองหล่อรูปหล่อจำลอง หลวงพ่อเงิน  ต่อเงิน  ต่อทอง
เวลา 20.09 น. พิธีวางศิลาฤกษ์หุ่นหลวงพ่อเงิน ต่อเงิน ต่อทอง หน้าตัก 9.99 เมตร

*ประธานฝ่ายสงฆ์  พระครูพินิจ  สีลคุณ
*ประธานดำเนินการสร้างอุปถัมภ์ มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา