งานโครงการ วัดม่อนจำศีล โครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมภายในวัด อาตมภาพ พระครูพิศาลสุภัทรกิจ เจ้าอาวาส วัดม่อนจำศีล

งานโครงการ วัดม่อนจำศีล โครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมภายในวัด อาตมภาพ พระครูพิศาลสุภัทรกิจ เจ้าอาวาส วัดม่อนจำศีล จึงจำเป็นต้อง จัดหาทุนภัตตาหาร สังฆทาน สื่อและอุปกรณ์การศึกษา และได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แก่พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจทั่วไป ทางวัดยังขาดแควน ทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ หลายรายการ ตลอดถึงภัตตาหารและน้ำปานะ

ลูกศิษย์ลูกหาสายบุญทั้งหลายที่อยากไปร่วมสร้างบุญ บารมีกับแม่ หรือสามารถ โทรไปได้ที่ เบอร์ 054-821-888/ 084-8073-555 และสามารถโอนเงินไปได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่อย เทสโก้โลตัส ลำปาง หมายเลขบัญชี 784-0-01221-3 ชื่อบัญชี กองทุนอาหาร (ร.ร ปริยัติ์ ม่อนจำศีล)