งานโครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ คนดีศรีสังคม แห่งสยามประเทศ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

ภาพบรรยากาศงานโครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ คนดีศรีสังคม แห่งสยามประเทศ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา