งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๐ประจำปี ๒๕๕๙

มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา และนางสุขาดา ได้ไปร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๐ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่จังหวัดลพบุรี ที่ผ่่านมา 

4aef7677-fd48-435e-a420-48548ed9f846 9f060bef-47b7-4fe6-8d91-d51c7fc51be7 40d7eea7-610c-45d0-8728-0e656eb50f12 68827b16-6739-4ec0-8049-19b61654e8fb f9e6000a-c0df-4361-9b40-bcd8721f5d0d fdb50c29-3714-4cf5-b2ff-0856d959e918 63c8ebe6-fa08-4275-b224-473b464a8f69