งานหล่อพระหลวงพ่อโสธรใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดอู่ยา จ.สุพรรณบุรี

มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา ได้ร่วมงานหล่อพระหลวงพ่อโสธรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดอู่ยา จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดิอน 3 วันมาฆบูชา ในช่วงเช้าวันมาฆบูชา มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา ได้ทำบุญตักบาตรเลี้ยงอาหารพระสงฆ์-สามเณร ณ วัดอู่ยา จ. สุพรรณบุรี  เวลา 13.56 น. มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา เป็นเจ้าภาพ

… ร่วมพิธีบวงสรวงอันเชิญเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มาร่วมเป็นศักขี พยาน ประธานพรให้การหล่อองค์พระใหญ่ครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา พร้อมลูกศิษย์ นางสุชาดา และคณะสายบุญ ร่วมอธิฐานจิตในพิธีหล่อองค์พระฯ  บก.ชวเลิศ วิไล นำเดลิมิเร่อร์ ทีวี มาถ่ายทำสัมภาษณ์ พระมหารองเจ้าอาวาสวัดอู่ยา จ.สุพรรณบุรี