งานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี”

Download รายละเอียดและใบสมัคร

 

วัตถุประสงค์จัดงาน
– รายได้จะนำไปช่วยเหลือสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
– เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ รถเข็น ฯลฯ สำหรับคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ดินแดง (มูลนิธิคุณพุ่ม)
กำหนดการ
งานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
“บุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี”  ครั้งทื 1 ประจำปี 2559
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
…………………………..
เวลา 12.30 น. ผู้เข้ารับรางวัลและใบเกียรติคุณ ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าห้องพิธี
เวลา 13.15 น. พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับรางวัลและผู้ร่วมงาน
เวลา 13.45 น. ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวาณิชย์ องคมนตรี ประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
เวลา 14.00 น. ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ กล่าวเรียนเชิญฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวาณิชย์ องคมนตรี ประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ขึ้นบนเวที
พิธีกร เชิญผู้ได้รับคิดเลือกให้เข้ารับรางวัล จากท่านประธานในพิธี
เวลา 15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ: – แต่งกาย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบราชการ และบุคคลทั่วไป แต่งกายสูทสากล และชุดสากลนิยม
– ถ่ายภาพ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนถ่ายรูปได้ในที่จัดให้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ไม่ อนุญาตให้ผู้เข้ารับรางวัล และผู้ติดตาม ถ่ายภาพในขณะที่ท่านประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้ารับรางวัล
– ผู้เข้ารับรางวัล สามารถจองรูปภาพได้ที่หน้างาน ซึ่งผู้จัดงานจัดหาร้านถ่ายภาพมาให้