การแข่งขันเปตองแม่ฟ้าหลวงโอเพ่นครั้งที่ 12 สนามการท่าเรือ แห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่7 มกราคม 2560 เวลาโดยประมาณ 8.30 น. มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเลอร์ และในฐานะประธานเปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกับ สุทธิพล พานิชกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OBUT บริษัทแกรนด์มารเก็ตติ้ง จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันเปตองประเพณี “แม่ฟ้าหลวงโอเพ่น” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 260 ทีม จำนวน 72 สนาม ณ สนามเปตองการท่าเรือแห่งประเทศไทย