กฐินสามัคคี ทอด ณ. วัดศรีสัมพุทธะชยันตี(ธรรมะเจริญ) บ.คำเจริญ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันนี้ ที่วัด ศรีสัมมพุทธชยันตี ( ธรรมะเจริญ ) บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  ท่านแม่ มาดาม ดร.ต้นบุญ  วิสาขา ประธานอำนวยการ นสพ.  เดลิมิเร่อร์  พร้อมคณะสายบุญ ได้เดินทางมาทอดกฐินสามัคคี โดยมี ท่านพระครู สังฆรักษ์ ศิลา รฺกขิโต( พระอาจารย์สอ  นักบุญ บันดาล) และชาวบ้าน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี…